Najbezpieczniejsze oprawy do zakładów pracy

Oświetlenie jest jednym z głównych przyczyn zapłonu w strefach objętych podwyższonym zagrożeniem na terenie zakładów pracy. Bardzo często zdarza się, bowiem, iż podczas włączania oświetlenia tworzą się iskry, zazwyczaj wywołane krótkotrwałym zwarciem w obiegu elektryczności, a które mogą błyskawicznie doprowadzić do zapłonu gazu.

Oprawy do oświetlenia w zakładach pracy

oprawy oświetleniowe przeciwwybuchoweZapewnienie bezpieczeństwa załodze, pracującej w strefie zagrożenia jest oczywiście priorytetem, toteż zazwyczaj te elementy oświetlenia, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa lub też uległy zużyciu są wymieniane na nowe natychmiast gdy jest to możliwe. Nowoczesne oprawy oświetleniowe przeciwwybuchowe niemal całkowicie eliminują możliwość powstania wybuchu, gdyż odizolowują gaz od obwodów elektrycznych oświetlenia. Gaz nie może więc zetknąć się z iskrami, wywołanymi spięciem elektrycznym czy też temperaturą żarówek, która nawet w nowoczesnych żarówkach LED może być wystarczająca by wywołać zapłon substancji chemicznych. Najczęściej takie oprawy mają formę długich lamp przemysłowych, zapewniających doskonałe oświetlenie w każdym miejscu pracy, zwłaszcza mającym dużą powierzchnię. Można jednak bez problemu dostać mniejsze, bardziej kompaktowe lampy, choćby w wersji przeznaczonej do montowania przy stanowiskach pracy i urządzeniach produkcyjnych, które wydzielają łatwopalny gaz w trakcie trwania procesu produkcyjnego.

Oprawy te nie należą do szczególnie rzadko spotykanych, i można je dostać w większości profesjonalnych firm, produkujących i sprzedających wyposażenie BHP dla dużych zakładów produkcyjnych. Pasują one do każdego miejsca pracy i nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń by działać skutecznie, choć wszelkiego rodzaju puszki antywybuchowe są rekomendowane do użycia z takimi lampami.