Planujemy przydomową oczyszczalnię ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania urządzeń wodnoprawnych wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego można zaliczyć między innymi wyloty urządzeń kanalizacyjnych, które służą do wprowadzania ścieków do wody, ziemi albo innych urządzeń wodnych, a także wyloty służące do wprowadzania. Warto więc dowiedzieć się dokładniej czy wykonania przydomowej oczyszczalni wymaga pozwolenia albo zgłoszenia.

Niezbędny operat wodnoprawny dla przydomowej oczyszczalni

operat wodnoprawny dla przydomowej oczyszczalni ściekówZasadniczo przydomowa oczyszczalnia ścieków służy zarówno do oczyszczania, jak i do odprowadzania ścieków, które powstają na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób działania to zwykłe korzystanie z wód zgodnie z przepisami, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Niezbędny będzie operat wodnoprawny dla przydomowej oczyszczalni ścieków. Urządzenia służące do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni, takie jak drenaż, wylot czy studnia chłonna to urządzenia wodne na podstawie przepisów o kształtowaniu zasobów wodnych i wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a także do zgłoszenia budowlanego, które dokonywane jest na podstawie przepisów prawa budowlanego. Celem takiego operatu jest przedstawienie danych w formie opisowej oraz graficznej w zakresie, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w konkretnym przypadku.

Zakres operatu wodnoprawnego powinien uwzględniać wymogi, jakie zawarte są w przepisach i zawierać takie dane, jak opis obiektu z którego odprowadzane będą ścieki, ilość oraz jakość ścieków, a także opis procesu oczyszczania ścieków. Znaczenie ma również charakterystyka odbiornika ścieków i wpływ gospodarki wodnej oraz ściekowej obiektu na występujące wody powierzchniowe czy podziemne. Ważne jest także postępowanie w razie awarii.