Szukamy turnusu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem

Wszelkiego rodzaju rehabilitacje w postaci turnusów czy sanatoriów to doskonała możliwość podreperowania swojego zdrowia i przystosowania organizmu do nowych schorzeń i stopniowa ich eliminacja. Także każda osoba niepełnosprawna powinna zadbać, aby na taki turnus się udać.

Jak otrzymać turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem?

turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniemPierwszą zasadniczą czynnością jest złożenie wniosku do PFRON-u bądź ZUS-u. Jednak osoba, która składa wniosek powinna legitymować się stopniem niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Wniosek trzeba złożyć w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bądź oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentacją medyczną. Podmioty po przeanalizowaniu dokumentacji wpiszą daną osobę na listę chętnych na rehabilitację. Jednak wybór ośrodka lub lecznicy zależy od chorób i schorzeń danej osoby, ponieważ każdy ośrodek rehabilitacyjny posiada odpowiedni certyfikat i specjalizację w lecznictwie. Co ważne również ośrodek taki musi zapewnić osobie chorej pomoc w zniwelowaniu dolegliwości, zatem musi posiadać odpowiednie zaplecze organizacyjne i kadrowe, aby przeprowadzić skutecznie rehabilitację. Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem są popularną formą terapii osób chorych. Z tego też względu liczba chętnych jest spora i stale wzrasta. Aczkolwiek warto złożyć taki wniosek i oczekiwać na swoją kolej. Przed przydzieleniem nam turnusu ZUS czy PFRON zawiadomi nas o tym informując jednocześnie gdzie taki turnus mamy odbyć, w jakim terminie i czasie. 

Zdrowie to szalenie ważny aspekt naszego życia, dlatego właśnie należy o nie dbać. Turnusy w sanatorium czy różnego rodzaju rehabilitacje dla osób chorych są istotne i każda osoba z dolegliwościami zdrowotnymi powinna skorzystać z tej formy pomocy.