Certyfikacja przez uprawnioną jednostkę

Niektóre miejsca wymagają zastosowania urządzeń o odpowiedniej klasie i wykonaniu. Przykładem mogą być chociażby przestrzenie, w których może dochodzić do gromadzenia się potencjalnie niebezpiecznych i wybuchowych substancji. Dobrym przykładem mogą być tutaj chociażby kopalnie, w których wydobywany jest węgiel.

Niezbędne certyfikaty do pracy w atmosferze wybuchowej

Certyfikat exW miejscach takich często bowiem dochodzi do nagromadzenia dużych ilości pyłu węglowego, który w połączeniu z innymi substancjami staje się łatwopalny i wybuchowy. Innym przykładem mogą być wszelkiego rodzaju przepompownie paliw, w których unoszą się opary. Właśnie w takich miejscach muszą być stosowane urządzenia zaprojektowane z myślą o pracy w takich warunkach. Urządzenie takie przed zastosowaniem w danym obiekcie czy przestrzeni powinno przejść specjalistyczne badania wykonywane przez jednostkę notyfikowaną. Potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymogów, które są prawnie ustalane w danym kraju jest odpowiedni dokument. Certyfikat ex określa w jakich przestrzeniach może być użytkowany dany sprzęt. Warto bowiem dodać, że w zależności od charakterystyki wykonywanych czynności istnieją różne potencjalnie wybuchowe atmosfery. W zależności od tego w jakiej atmosferze ma pracować urządzenie dostaje ono odpowiednią klasyfikację ex. Warto dodać, że urządzenia mogące pracować w atmosferze wybuchowej są często oznaczane czarnym napisem ex na trójkącie o żółtym wypełnieniu oraz czarnej obwiedni.

Często w nazwie samego urządzenia zawierane jest rozszerzenie ex co od razu odróżnia dany wyrób od innych. Należy jednak pamiętać, że sam znak ex nie sprawia, że wyrób może pracować w każdej wybuchowej atmosferze. Jego przeznaczenie należy zawsze sprawdzić w pierwszej kolejności w certyfikacie, który jest wydawany przez uprawnioną do tego jednostkę.