Co zawiera sprawozdanie z audytu energetycznego?

Coraz więcej firm podejmuje decyzje o inwestycjach mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną czy ciepło. W tym celu niezbędną czynnością jest oszacowanie stanu obecnego oraz wzięcia pod uwagę różnych czynników mających wpływ na potencjalne korzyści z podjętych działań. W wielu przypadkach bowiem zupełnie wystarczającym wdrożeniem będzie wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne co przyniesie pożądane oszczędności.

Efektywność energetyczna obiektów przemysłowych

Audyt energetycznyW innych niezbędna będzie ingerencja w proces produkcyjny oraz linię wytwórczą. Właśnie wtedy często dochodzi do modernizacji układów automatyki oraz sterowania, które pracują bardziej wydajnie oraz z większą sprawnością. Niezależnie od specyfiki obiektu oraz charakterystyki procesów, które odbywają się na jego terenie potrzebny jest punkt odniesienia, który pozwoli oszacować potencjalne oszczędności i korzyści. Audyt energetyczny pozwala właśnie zrealizować wcześniej postawione cele. Proces ten prowadzony jest przez osobę lub grupę osób posiadających odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia. Audyt można podzielić na wewnętrzny oraz zewnętrzny. W przypadku audytu wewnętrznego, spośród załogi typowane są osoby mające go przeprowadzić. Często poprzedza on audyt zewnętrzny, który jest prowadzony przez niezależną firmę.

Dzięki wnikliwej analizie procesu oraz wszelkiego rodzaju parku maszynowego możliwe jest wytworzenie planu inwestycji, które w perspektywie czasu mają przynieść pożądane efekty. Właśnie stan obecny, plan oraz potencjalne korzyści z wdrożenia założonych działań składają się na sprawozdanie, które jest wynikiem przeprowadzonego audytu. Często wystawiane jest również świadectwo efektywności energetycznej, które określa stan obecny budynku, jego zapotrzebowanie na media takie jak energia elektryczna czy ciepło.