Monitoring wysokiej rozdzielczości

Niektórzy właściciele obiektów mieli zdecydowanie błędne przeświadczenie, iż sprzęt elektroniczny powinien działać zawsze bezawaryjnie z taką samą dokładnością, niezależnie od zużycia i stanu technicznego. Tak było na moim obiekcie, który był wyposażony w monitoring mający przeszło dwadzieścia lat, i obecnie trudny do nazwania nawet przestarzałym. Wymiana oczywiście nie wchodziła w grę, bo zwykle słyszeliśmy iż zawsze brakuje na to środków.

Nowoczesny monitoring najwyższej jakości

monitoring ahdDopiero gdy kierownictwo na własne oczy zobaczyło jakość i stan starego monitoringu, zdecydowano wreszcie o jego wymianie. Była to najwyższa pora, gdyż stary system w ogóle nie spełniał już jakichkolwiek wymagań, a praca na nim była zwyczajnie niemożliwa. Nowy system musiał być więc nowoczesny i mieć najwyższą jakość, dlatego w końcu zdecydowano się iż będzie to monitoring ahd, o zwiększonej rozdzielczości i najwyższej jakości możliwej obecnie do osiągnięcia. Jako że monitorowaliśmy obiekt handlowy o dużym natężeniu ruchu, taki system był wręcz idealny. Zarówno dla nas operatorów, bo pozwalał nam na monitorowanie całej powierzchni obiektu z niemożliwą do osiągnięcia przez inne systemy precyzją, bez utrudniających nam do tej pory zakłóceń i rozmycia obrazu podczas ruchu obrotowymi kamerami, ale również dla kolegów na liniach kas, bo dzięki dokładności nowego sprzętu mogliśmy przekazywać im informacje o wiele sprawniej i szybciej niż do tej pory, przez co pomyłki, jakie do tej pory były stałym problemem, przestały mieć miejsce, a na wszystkie zdarzenia reagowaliśmy natychmiast po ich wykryciu. Jakość obrazu przydawała się również w sytuacjach, w których niezbędne było nagranie materiału z jakiegokolwiek zdarzenia.

Nieraz zdarzały się sytuacje, w których nagrany materiał był zwyczajnie nieczytelny, z powodu bardzo słabej jakości zapisanego materiału. Obecnie nie było o tym mowy, gdyż zgrywany materiał był najwyższej jakości, nie mając absolutnie żadnych zakłóceń. Oczywiście, tak wysokiej jakości system wymagał znacznej rozbudowy infrastruktury i zastosowania odpowiedniego sprzętu, a także ogromnej pojemności dysków w rejestratorach, aczkolwiek był to system który nadrabiał konieczność wymiany podzespołów samą jakością i płynnością obrazu.