Odpowiednie folie do kiszonki

Wśród bardzo wielu pasz dla zwierząt, jedną z najbardziej popularnych jest sianokiszonka. Wynika to głównie z faktu, że rolnicy są w stanie samodzielnie ją wyprodukować. Podczas wykonywania balotów z trawą do kiszenia, powinniśmy jednak przestrzegać pewnych procedur. Przygotowujemy bowiem pożywienie dla naszych zwierząt i powinniśmy dbać o to, aby było w pełni zdrowe i bezpieczne. Tylko jeśli będziemy dbać o dobre żywienie bydła, to będzie ono rozwijało się prawidłowo.

Rola odpowiedniej folii do kiszonki

folia do kiszonkiPrzygotowanie sianokiszonki wymaga zainwestowania w odpowiedni sprzęt. Jednak to nie on jest najważniejszy w całym procesie produkcji. Najbardziej istotne jest to, jakie parametry będzie miała folia do kiszonki, którą zastosujemy. Aby wyjaśnić dlaczego jest to takie ważne, zacznijmy od przestawienia samego procesu kiszenia trawy. Podczas tego procesu, w ściśniętej trawie zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, których zadaniem jest zakonserwowanie wykonanej z niej paszy. Cały proces jest tak opłacalny, ponieważ dzięki niemu, rośliny do karmienia zwierząt nie gniją, a bydło może być nimi karmione przez cały rok. Dodatkowa zaletą kiszenia siana jest to, że trawa zachowuje wszystkie właściwości odżywcze. Taki proces może jednak zachodzić tylko wtedy, gdy panują odpowiednie warunki. Przede wszystkim nie może być dostępu świeżego powietrza do paszy. Aby było to możliwe, filia do kiszonki musi być odpowiednio szczelna i wytrzymała. Wytrzymałość tworzywa ma duże znaczenie, ponieważ baloty są narażone na uszkodzenia mechaniczne na przykład podczas transportu z pola do miejsca składowania. Aby folia odpowiednio przylegała do siana, a poszczególne jej płaty do siebie, należy zwrócić uwagę, czy producent umieszcza na opakowaniu informacje o jej kleistości. Jeżeli dana folia jest odpowiednio kleista nie ma ryzyka, że otulina kiszonki będzie nieszczelna.

Bardzo istotnym aspektem podczas kupowania folii do sianokiszonki jest zwrócenie uwagi na jej wydajność. Jeśli znamy długość tworzywa na jednej rolce, możemy dość dokładnie określić, ile balotów jesteśmy w stanie nim owinąć. Sprawdzenie, czy opis zgadza się ze stanem faktycznym jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy zważyć rolkę. Jeśli jego waga jest odpowiednia, to mamy pewność, że folia ma odpowiednią, deklarowaną przez producenta długość.