warmińsko-mazurskie słynie ze środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin pełnią bardzo ważną funkcję w życiu rośliny. Dbają o jej wzrost i funkcjonowanie od samego zasiania ziarna do wzrostu i cięcia. Nie tylko ochraniają roślinę, jak mówi sama ich nazwa, ale też spełniają inne ważne funkcje. Ich rola jest bardzo szeroka, ponieważ bez ich działania rośliny nie rosłyby i nie rozwijałyby się prawidłowo i w tak szybkim tempie jak dzieje się przy ich podawaniu.

Województwo warmińsko-mazurskie stosuje środki ochrony roślin

środki ochrony roślin warmińsko-mazurskieWojewództwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się w dużej mierze tym, że środki ochrony roślin są stosowane nie tylko tak jak w większości województw- w rolnictwie, ale też w leśnictwie. Jest to związane oczywiście z dużą ilością lasów i jezior w tym województwie, czyli z całkiem różniącym się ternem i glebami, na których mogą swoje zagrożenie stwarzać szkodniki roślin. W województwie tym znajduje się tez dużo sadów na których potrzeba stosowania ochrony jest bardzo duża środki ochrony roślin warmińsko-mazurskie ponieważ owoce są szczególnie narażone na działanie szkodników i pasożytów. Owoce są również bardzo delikatne, więc z nawożeniem ich należy zachować szczególną ostrożność i karencję. Wśród środków ochrony roślin wyróżniamy: insektycydy, które chronią przed owadami i szkodnikami. Przykładem jest tutaj stonka ziemniaczana żerująca na ziemniakach. która jest w województwie warmińsko-mazurskim wyjątkowym problemem. Kolejna kategoria to fugicydy, które stanowią ochronę przed grzybami. Województwo warmińsko-mazurkie to tereny w głównej mierze podmokłe, więc również jest narażone na działanie grzybów. kolejna kategoria to herbicydy, czyli typowe środki chwastobójcze, gdzie chwasty są ogólnopolskim problemem, więc substancje te są najczęściej stosowane i kupowane. Ostatnia kategoria to akarycydy, na roztocza, które w tym województwie nie są częstym problemem.

Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie na terenach zalesionych musi być pod ścisłą ochroną. Nie możemy pozwolić na to, aby ochranianie jednego gatunku roślin miało negatywny wpływ czy negatywne oddziaływanie na pozostałe rośliny czy zwierzęta. Dostępnych jest wiele tak zwanych łagodnych środków ochronnych jednak najważniejsza jest ich karencja i przestrzeganie dawki stosowania i terminów nawożenia.