Na czym polegają usługi transportowe?

usługi transportowe

Usługi transportowe są na dzień dzisiejszych świadczone w bardzo szerokim zakresie. Wynika to z faktu, że  branża TLS jest gałęzią przemysłu, która bardzo szybko się zmienia i rozwija. Jest to z jednej strony podyktowane ulegającym przeobrażeniom przepisom z drugiej powstawaniu nowych rozwiązań, które dają nowe możliwości transportowe. Co zatem warto wiedzieć o usługach transportowych? Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji.

Usługi transportowe a różne rodzaje ładunków

usługi transportoweJak już wspomnieliśmy na wstępie usługi transportowe to dość szerokie pojęcia, która odnosi się do przewozu różnych rodzajów ładunków. Zasadniczo można wyróżnić takie podstawowe ich rodzaje jak:

I tak ładunki całopojazdowe to ładunki, które w ogólnym założeniu zajmują całą przestrzeń transportową, jednak w praktyce wymóg ten rzadko zostaje spełniony, dlatego ładunek całopojazdowy to łądunek o łącznej masie maksymalnej dopuszczalnej dla danego pojazdu. Niemniej warto zaznaczyć, że najczęściej jako ładunek całopojazdowy traktuje się po prostu ładunek pochodzący od jednego klienta, który wynajął całą przestrzeń transportową do przewiezienia go. W takim wypadku nie bierze się pod uwagę kryterium masy czy wielkości ładunku, a jedynie zleceniodawcę. Ładunek częściowy, jak sama nazwa wskazuje to ładunek, który zajmuje jedynie część miejsca transportowego, a tym samym pochodzi on zwykle od różnych zleceniodawców. Z zasady tego rodzaju usługi transportowe są najpowszechniejszy. Jeśli chodzi o ładunki przestrzenne to mówimy o nich w sytuacji gdy wymiary przewożonego elementu/towaru są większe niż możliwości załadunkowe pojazdu. Ładunki chłodnicze, czyli przede wszystkim artykuły spożywcze to ładunki, które w celu zachowania swoich właściwości na czas transportu wymagają specjalnych warunków (obniżonej temperatury).

Działanie firm transportowych a spedycja

firma transportowaPoruszając zagadnie usług transportowych należy także odwołać się do spedycji, która to w większości przypadków stanowi ich nieodzowną część. Spedycja to zasadniczo działalność, która ma za zadanie przygotowanie przewozu danego ładunku i jego dostawy, co istotne należało by wskazać na pewne rozróżnienie między spedycją krajową i międzynarodową, jednak na dzień dzisiejszy, gdzie istnieje UE znaczenie to nieco straciło na ważności, a same procedury uległy pewnemu uogólnieniu. Ogólnie spedycja sprowadza się do pośrednictwa między firmany transportowymi, co ma umożliwić płynny transport z miejsca starowego do docelowego. Do najważniejszych elementów spedycji należy zaliczyć organizacje takich kwestii związanych z transportem jak:

Spedycja usprawnienia sposób w jaki działa firma transportowa i co ważne obniża koszt prowadzenia jej. Wszystko to sprawia, że spedycja stała się nieodzownym elementem usług transportowych i jest traktowana jak jeden z ich elementów.

Transport osobowy a usługi transportowe

busyPoruszając kwestie związane z usługami transportowymi nie można pominąć zagadnienia transportu osobowego, który to stanowi dość specyficzną gałąź tej branży. Co więcej na dzień dzisiejszy według portalu www.eutransport.pl jest to jedna z  lepiej rozwiniętych gałęzi branży transportowej zarówno w przypadku przewozów krajowych jak i międzynarodowych. Popularną formą transportu osobowego są np busy Bydgoszcz Niemcy, Busy Chojnice Niemcy, czyli prywatny transport międzynarodowy, którego zaletą jest zwykle dość konkurencyjna cena. Niemniej do transportu osobowego zaliczamy także takie formy działalności jak przewóz autokarami osobowymi czy nawet popularne taksówki. Niemniej ten rodzaj usług transportowych wymaga od firm przewozowych uzyskania innego rodzaju uprawnień. Do uprawnień potrzebnych przy świadczeniu tego typu usług można zaliczyć:  licencje, certyfikat potwierdzając kwalifikacje zawodowe oraz pozwolenia na wykonywanie usług transportowych, przy czym pozwolenie nie zawsze jest wymagane, zależy to od wielkości pojazdy wykorzystywanego do przewozu osób. Specyficzną kwestią, jeśli chodzi o transport osobowy, jest konieczność opracowania stałej trasy i wykupienia prawa do korzystania z przystanków.

Usługi transportowe a przewóz maszyn ciężkich

podnośnik koszowyUsługi transportowe nierzadko świadczone są obok innego rodzaju usług. I tak można by tu jako przykład wskazać wynajem podnośników koszowych, gdzie zwykle firma zajmująca się wynajmem oferuj także transport maszyny na teren prac. Niemniej transport maszyn ciężkich takich jak podnośnik koszowy, koparka czy żuraw stanowi oddzielną gałąź usług transportowych. W tym przypadku zwykle pojawia się konieczność stasowania dodatkowych rozwiązań i zabezpieczeń.

Podsumowując

Usługi transportowe to w rzeczywistości bardzo szerokie pojęcie, które odnosi się do wielu różnych rodzajowy transportu. Co więcej to właśnie specyfika ładunku, decyduje o tym jakie rozwiązania muszą zostać zastosowane i tym samym z jakim transportem mamy do czynienia.