Trochę o bezpieczeństwie w zakładzie pracy

bhp

Kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna w przypadku wszystkich zakładów pracy bez względu na ich specyfikę. Przy czym warto pamiętać, że choć podstawowe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa są wspólne dla wszystkich firm to jednak konieczne jest także stosowanie dodatkowych rozwiązań dostosowanych indywidualnie do specyfiki danego zakładu. Jakie zatem rozwiązania warto i należy stosować? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Szkolenia bhp a bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Podstawą, jeśli chodzi o właściwy poziom bezpieczeństwa w zakładzie jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Co ważne niemal w każdym zakładzie powinny być wykorzystywane takie usługi BHP jak:

Szkolenia BHP wstępne co oczywiste odbywają się w przypadku nowych pracowników, co jednak ważne należy pamiętać o tym, że takie szkolenie powinno odbyć się nim pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie okresowe to szkolenia z zakresu BHP, które muszą odbywać się regularnie i w wyznaczonym terminie. Ten rodzaj szkoleń obowiązuje wszystkich pracowników. Nieco inaczej wygląda kwestią, jeśli chodzi o szkolenia BHP stanowiskowe. Tego rodzaju kursy wymagane są tylko w przypadku niektórych pracowników, którzy wykonują prace w niebezpiecznych warunkach. Niemniej należy pamiętać o tym, że wszystkie rodzaje szkoleń powinny być przeprowadzone w profesjonalny sposób, przez wykwalifikowane osoby i we właściwym wymiarze czasu.

Bezpieczna praca przy maszynach – jakie rozwiązania stosować?

Bezpieczna praca przy maszynachJeśli chodzi o bezpieczeństwo w zakładzie pracy to należy się liczyć z tym, że do największej liczby wypadków dochodzi przy obsłudze maszyn, a co za tym idzie konieczne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań, które ograniczą liczbę wypadków do jakich dochodzi w trakcie ich pracy. Za podstawowe rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa należy uznać wyłącznik krańcowy,  który to automatycznie wyłącza maszyny, jeśli jej praca z jakichś powodów zacznie przebiegać w sposób nieprawidłowy. Automatyczne wyłączenie maszyny odbywa się w sytuacji, kiedy wyłącznik zarejestruje, nieprawidłowe położenie elementów maszyny lub też ich zablokowanie. Automatyczne odcięcie prądu jest jednym z najefektywniejszych rozwiązań , jednak należy zawsze uwzględnić fakt, że automatyka bywa zawodna, a co za tym idzie zwykle zaleca się także montaż ręcznych, awaryjnych wyłączników.  Jako ręczny wyłącznik wykorzystuje się zwykle przycisk bezpieczeństwa – tak zwany grzybek, który to montuje się na ścianie. Można go wykorzystywać zarówno jako wyłącznik pojedynczych maszyn jak i całych zespołów.

Bezpieczeństwo – a zabezpieczenie miejsc pracy

bhpW wielu artykułach na portalu www.portalbhp.pl można przeczytać, że aby poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy był na odpowiednim poziomie konieczne jest także odpowiednie zabezpieczenie samych stanowisk pracy. Przy urządzaniu wszystkich stanowisk należy pamiętać o zachowaniu ich ergonomii, co przekłada się również i na bezpieczeństwo. Niemniej w wielu przypadkach sama ergonomia stanowiska pracy to za mało, dlatego konieczne jest stosownie dodatkowych rozwiązań. Przy czym to w jaki sposób powinno zostać zabezpieczone stanowisko pracy zależy od jego rodzaju, a co za tym idzie pozostaje to kwestią indywidualna każdego zakładu pracy,

Odzież robocza – a poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Odzież roboczaIstotną kwestia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie zakładu w przypadku większości firm, zwłaszcza w przypadku zakładów produkcyjnych i przemysłowych jest odzież robocza. W tym wypadku bardzo ważne jest to by rodzaj stosownej w zakładzie odzieży ochronnej był odpowiednio dobrany do specyfiki wykonywanej w nim pracy. Niemniej za te podstawowe rozwiązania z zakresu odzieży roboczej można uznać takie jak:

Przy czym bardo ważne jest to by wybrać np. obuwie robocze odpowiedniego rodzaju. Co więcej warto także zwracać uwagę na to jaki jest producent obuwia roboczego czy innego rodzaju odzieży roboczej, ponieważ nie każdy asortyment musi mieć równie dobre parametry, a tym samy gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy pamiętać o tym, że zapewnienie odpowiedniej odzieży roboczej czy też odzieży ochronnej należy do obowiązków każdego pracodawców, jeśli tylko specyfika pracy tego wymaga.

Podsumowując temat

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy jest bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o działanie firmy. Pamiętajmy o tym, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i stosowanie odpowiednich rozwiązań z zakresu BHP gwarantuje nie tylko właściwe warunki pracy pracowniom, ale także przekłada się w sposób wymierny na sprawność działania całego zakładu.