Jak zostać adwokatem?

Adwokat jest to zawód cieszący się dużym prestiżem społecznym. Reprezentuje on swoich mocodawców w procesach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz przed różnymi urzędami i instytucjami. Udziela również porad prawnych. Dba on o interesy klienta, a jego usługi są nieodzowne w zbiurokratyzowanym społeczeństwie.

Wieloetapowa droga do zawodu adwokata

Egzamin adwokackiCzęsto można spotkać się z takim przeświadczeniem, że do wykonywania zawodu adwokata wystarczą studia prawnicze. W powszechnym mniemaniu prawnik znaczy tyle co adwokat. Przekonanie to jest oczywiście błędne. Nie każdy absolwent studiów prawniczych decyduje się na karierę adwokata. Może wybrać zupełnie inną drogę zawodową. Jeżeli jednak interesuje go adwokatura, musi on dalej rozwijać swoje kwalifikacje w tym kierunku i zdobywać kolejne szczeble zawodowych uprawnień. Powinien więc rozejrzeć się za patronem, czyli adwokatem, u którego będzie praktykował. Równocześnie dobrze jest zdać egzamin na aplikację, która jest kolejnym etapem kształcenia. Daje ona niezbędną wiedzę teoretyczną i przygotowuje do zawodu. Po zaliczeniu wszystkich wymagań, można zdawać już egzamin adwokacki, który otwiera z kolei drogę do samodzielnej praktyki. Zdany egzamin daje uprawnienia adwokata. Zostaje się zapisanym na listę adwokatów i przynależy się do odpowiedniej izby, czyli korporacji zawodowej.

Można od tego momentu samodzielnie reprezentować klienta we wszystkich sprawach. Otwiera się także droga do założenia własnej kancelarii, choć równie dobrze można zatrudnić się u innego adwokata – na przykład swojego dotychczasowego patrona – lub wejść z nim w spółkę. Różne są sposoby budowania własnej pozycji na rynku. Istnieje tez możliwość zatrudnienia się do obsługi prawnej jakiejś instytucji lub firmy.